Ribolovni revirji

REVIR

Zgornja meja

Spodnja meja

Vrste rib

SAVA

viadukt Tohi

most v Vrhovem nad HE Vrhovo

potočna postrv, šarenka, klen, klenič, smuč, ščuka, bolen, som, gojeni krap, linj, ploščič, črnooka, ogrica, podust, mrena, platnica, jez, zelenika, pisanec, golobček, pohra, rdečeoka, rdečeperka, ostriž, smrkež, sončni ostriž, babuška

SAVA

konec vhoda v umetno drstišče pod HE Vrhovo

izliv Črnega potoka

potočna postrv, šarenka, klen, klenič, smuč, ščuka, bolen, som, gojeni krap, linj, ploščič, črnooka, ogrica, podust, mrena, platnica, jez, zelenika, pisanec, golobček, pohra, rdečeoka, rdečeperka, ostriž, smrkež, sončni ostriž, babuška

SAVINJA

cestni most v Zid. Mostu

izliv v Savo

potočna postrv, šarenka, klen, klenič, smuč, ščuka, bolen, som, gojeni krap, linj, ploščič, črnooka, ogrica, podust, mrena, platnica, jez, zelenika, pisanec, golobček, pohra, rdečeoka, rdečeperka, ostriž, smrkež, sončni ostriž, babuška

SOPOTA

Most za Svibno

v naselju SELA

most pri glavnem vhodu v papirnico Radeče

potočna postrv, šarenka

SOPOTA

čistilna naprava pod papirnico Radeče

most pri družinski hiši Strniša - Trupi

potočna postrv, šarenka,

 
Posavski ribji krog

ESPR_Logotip_2_1.jpg-_novooooooooooooooo

Po-Savski rečni turizem

ESPR_Logotip_2_1.jpg-_novooooooooooooooo